Find bedste pris på fyringsolie


I tabellerne nedenfor kan du finde de senest indhentede priser på fyringsolie, herunder både standard fyringsolie og premium fyringsolie. Ved at klikke på linket i tabellen kommer du videre til den specifikke fyringsolie type og en oversigt over priserne hos de enkelte leverandører. Priserne er senest indhentet d. 31-07-2022.


Aktuelle priser på 1.000 liter fyringsolie

Fyringsolie Laveste pris lige nu
Olie, Premium 12.860,00 kr. Se priser her
Olie, Standard 11.982,00 kr. Se priser her

Aktuelle billige priser på fyringsolie

Priser på fyringsolie ændrer sig løbende henover året. Prisen på fyringsolie er afhængig af mange faktorer, såsom udbud, efterspørgsel, valutakurser og afgifter pålagt fyringsolien. Kolde tider med stor efterspørgsel vil typisk få priserne til at stige. Også krige og uroligheder i verden kan få priserne til at stige, særligt hvis det ramme de olieproducerende lande. En stigende dollarkurs overfor danske kroner vil også få prisen på fyringsolie til at stige herhjemme. Omvendt vil den lave aktivitet i virksomheder og samfundet i øjeblikket trække efterspørgslen på olie nedad.

Med de mange faktorer, kan man således ikke påpege et bestemt godt tidspunkt at købe sin fyringsolie på henover året. Derfor er det en god idé at holde øje med priser på fyringsolie her på holddigvarm.dk. Og når priserne er faldet tilstrækkeligt eller når man kan se en stigende tendens, så kan man bestille sin fyringsolie.


Standard fyringsolie

Standard fyringsolie er fyringsolie, som de fleste fyringsolie leverandører kan levere. Fyringsolien er efterhånden hos de fleste også frostsikret. Frostsikring er vigtigt hvis din olietank er placeret udendørs eller i et ikke opvarmet rum, som f.eks. en garage. Fyringsolien holder derudover ingen additiver.


Premium og miljø fyringsolie

Det, som vi kalder premium fyringsolie her på holddigvarm.dk, er fyringsolie med additiver, som f.eks. gør at mængden af sod reduceres og sikrer en mere optimal forbrænding. Denne type fyringsolie er også frostsikret. De fleste standard fyringsolier er dog også frostsikrerede. Det er dog ikke alle typer oliefyr, som tåler at benytte fyringsolier med additiver. Derfor skal du altid læse din vejledning grundigt eller kontakte en fagmand for at høre om dit fyr kan benytte fyringsolie med additiver til minimering af f.eks. svovldannelse. Tillægget for at købe premium fyringsolie i forhold til alm. fyringsolie er typisk på 150-300 kr.


Tilbud på fyringsolie

Mange fyringsolie leverandører kører ofte med tilbud og kampagner af forskellig art. De fleste leverandører tilbyder rabat til nye kunder og nogle giver derefter også såkaldt "fast kunde" rabat. Der kan også være mængderabat at spare, men der er ofte ikke lige så stor besparelse af hente på dette. Forskellen i rabatterne i mellem fyringsolie leverandørerne er ofte større end prisforskellene på deres listepriser på fyringsolie. Derfor er det en rigtig god idé at holde øje med tilbud og rabatter på fyringsolie.


Hvad er fyringsolie lavet af?

Fyringsolie bliver produceret på baggrund af såkaldt råolie, som består af kulstof og brint. Råolien er dannet under havoverfladen i flere kilometers dybde og er dannet af en proces hvor dødt organisk materiale ved høj temperatur bliver til råolie. Der er raffinaderier, som omdanner råolien til fyringsolie. Derudover benyttes råolien også til at producere benzin, diesel, petrolium mv.